Empresa de contenidors de  runa

Tractaments i Tècniques Ambientals

Les societats Tractaments Ambientals dels Pirineus SLU i Tècniques Ambientals de Muntanya SL, identificades sota l'anagrama PLANAS, entenen que és necessaria una gestió adient i d'acord amb els requeriments establerts per la normativa ambiental de tots els residus. D'aquesta manera, la correcta gestió dels residus permetrà un mès alt nivell de protecció ambiental i una millora de la qualitat de vida de les persones.

En aquest marc, Tractaments Ambientals dels Pirineus SLU i Tècniques Ambientals de Muntanya SL, vénen desenvolupant des de fa més de 30 anys la seva activitat en diversos camps del transport i la gestió de residus, tenint un component marcadament comarcal centrat en la Cerdanya. Entre les activitats que desenvolupen destaca la recollida de residus sòlids urbans, la neteja viària, el transport de residus de la construcció i la gestió del dipòsit controlat de runes.

Res al terra